Förbjudna påståenden

Endast godkända påståenden får framföras.

Enligt förordningen om påståenden är följande påståenden förbjudna:

  • påståenden som ger intryck av att hälsan skulle kunna påverkas negativt om man inte konsumerar livsmedlet;
  • påståenden som hänvisar till hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i vikt (Livsmedelsverket anser att det också är förbjudet att hänvisa till exempelvis ett minskat midjeomfång eller en minskad plaggstorlek);
  • påståenden som hänvisar till rekommendationer av enskilda läkare eller fackmän på hälsoområdet och andra sammanslutningar som inte avses i artikel 11 om nationella sammanslutningar av fackmän inom medicin, nutrition eller dietetik samt välgörenhetsorganisationer med hälsoanknytning. 

Kommissionens arbetsgrupp för påståenden har fastslagit att ett beslut om vem som betraktas som fackman på hälsoområdet ska fattas från fall till fall. Beslutet bygger i lång utsträckning på den uppfattning och det budskap som ges.

Följande påståenden kan till exempel betraktas som förbjudna hälsopåståenden:

  • en yrkesperson inom hälsovården berättar om ett livsmedels inverkningar på hälsan eller om sina egna erfarenheter
  • en studerande i hälsovårdsbranschen berättar om ett livsmedels inverkningar på hälsan eller om sina egna erfarenheter
  • en skådespelare som föreställer hälsovårdspersonal berättar om ett livsmedels inverkningar på hälsan eller om sina egna erfarenheter
Sidan har senast uppdaterats 12.11.2018