En enskild konsuments erfarenheter

Enligt artikel 6 i förordningen om påståenden ska närings- och hälsopåståendena som framförs om ett livsmedel grunda sig på allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation. Enligt artikel 10 är hälsopåståenden förbjudna om de inte uppfyller de särskilda kraven i förordningen, om de inte godkänts i enlighet med förordningen och om de inte ingår i de förteckningar över godkända påståenden som avses i artiklarna 13 och 14.

En enskild persons egen erfarenhet, även om den vore helt sann i fråga om personen i fråga, uppfyller inte kravet på vetenskaplig dokumentation och förhandsgodkännande i förordningen om påståenden.

  • Därför kan det anses som vilseledande och stridande mot förordningen om påståenden att marknadsföra livsmedel med hjälp av en enskild konsuments erfarenhet av att ha använt ett livsmedel.

Om det ändå rör sig om ett godkänt påstående kan en enskild konsument, skådespelare eller offentlig person enligt Livmedelsverkets synpunkt berätta om det godkända närings- eller hälsopåståendet i reklam. Samtidigt kan framföras att personen också själv observerat verkningarna i fråga hos livsmedlet eller en beståndsdel i livsmedlet. Detta gäller ändå inte sådana läkare eller fackmän på hälsovårdsområdet, som avses i artikel 12.

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2018