Vilseledande påståenden

Kommissionens vägledning till verkställandet av förordningen om påståenden säger att det anses som vilseledande att understryka sådana egenskaper, som inte spelar någon roll med tanke på totalintaget av näringsämnet i fråga.

Närings- och hälsopåståenden om sådana ämnen, vilkas mängd i produkten inte spelar någon roll med tanke på totalintaget av ämnet i fråga, vilseleder konsumenten och är sålunda förbjudna.

  • Framförande av påståendet ’minskat innehåll av fett’ om bröd som redan annars är fettsnålt vore till exempel vilseledande, eftersom den minskade mängden fett inte spelar någon väsentlig roll med tanke på totalintaget fett.
  • Av samma orsak kan påståendet ’ökat innehåll av’ framföras endast om sådana produkter, som uppfyller villkoren för framförande av påståendet ’källa’.

Det vore vilseledande att understryka de näringsmässiga egenskaperna hos en enskild ingrediens i ett livsmedel, om själva livsmedlet inte uppfyller villkoren för framförande av näringspåståendet i fråga.

  • Det vore till exempel vilseledande att berätta att fisk som innehåller omega-3-fettsyror använts vid framställning av fiskbullar, om fiskbullarna ändå inte uppfyller villkoren för framförande av påståendet.


Allmän kostfostran

Tillämpningsområdet för förordningen om påståenden är mycket brett och gäller alla i kommersiell kommunikation framförda påståenden. Sålunda ska också s.k. allmän kostfostran som ges på förpackningar till produkter eller i samband med annan kommersiell kommunikation följa förordningen om påståenden. Också produkten i fråga och påskrifterna på förpackningen ska uppfylla kraven i förordningen om påståenden.

Budskapet i kostfostran får inte vilseleda konsumenten eller ge en felaktig bild av livsmedlets näringsvärde eller dess övriga kvalitet.

  • På förpackningen till rågsmåbröd får till exempel inte som allmän kostfostran sägas att råg är rikt på kostfiber, om inte småbröden i fråga i sig innehåller den mängd kostfibrer, som påståendet ’kostfiberkälla’ förutsätter.


Hänvisningar till näringsrekommendationer

I förordningen om påståenden tar man egentligen inte någon ställning till användningen av näringsrekommendationer, men i introduktionstexten konstateras att förordningen inte tillämpas på sådana påståenden som inte är kommersiella meddelanden, såsom riktlinjer eller kostråd utfärdade av offentliga folkhälsomyndigheter eller organ. På gemenskapsnivå har inte gjorts någon tolkning av användningen av näringsrekommendationer.

Livsmedelsverket anser att man i kommersiell kommunikation på allmän nivå kan berätta om näringsrekommendationer till exempel på följande sätt:

  • ”I näringsrekommendationerna rekommenderas fettfria eller fettfattiga mjölkprodukter som matdryck" eller
  • ”I näringsrekommendationerna rekommenedras att man bör äta minst ett halvt kilo grönsaker, bär och frukt per dag”.

Näringsrekommendationerna ska komma från offentliga instanser, såsom Statens näringsdelegation. Rekommendationen ska gälla födoämneskategorier såsom fettfria mjölkprodukter, inte enskilda produkter.

Man får ändå inte vilseleda konsumenten med hjälp av näringsrekommendationerna. Om ett tydligt påstående såsom att ”I näringsrekommendationerna rekommenedras fettfria eller fettfattiga mjölkprodukter som matdryck, eftersom de är bra för ditt hjärta”, ska påståendet uppfylla kraven i förordningen om påståenden.

Sidan har senast uppdaterats 12.11.2018