Framförande av påståenden

Snabbguide om närings- och hälsopåståenden (Pdf)

Då påståenden framförs är det viktigt att beakta att:

  • endast godkända påståenden får användas
  • informationen och bilden som ges följer förordningen om påståenden
  • ämnet, om vilket påståendet framförs bevisligen har en gynnsam inverkan
  • ämnet i fråga förekommer i tillräcklig/betydande mängd i produkten
  • näringsvärdesdeklarationen och andra förpackningspåskrifter är i ordning
  • de framförda påståendena utgör en del av egenkontrollen
Sidan har senast uppdaterats 16.7.2019