Hälsopåståenden

Med ett hälsopåstående avses varje påstående, som anger, låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa. Hälsopåståendena indelas i två kategorier.

Sådana hälsopåståenden som avses i artikel 13 (= funktionella påståenden):

  • påståenden som beskriver eller hänvisar till ett näringsämnes eller annat ämnes betydelse för kroppens tillväxt, utveckling och funktioner
  • påståenden som beskriver eller hänvisar till psykologiska och beteendemässiga funktioner
  • påståenden som beskriver eller hänvisar till bantning, viktkontroll, nedsatt hungerkänsla eller en minskning av kostens energiinnehåll

Sådana hälsopåståenden som avses i artikel 14:

Utgångspunkten för framförandet av hälsopåståenden är att man måste låta godkänna de vetenskapliga beläggen bakom påståendena innan påståendena kan framföras. Beläggen utvärderas av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), varefter Europeiska kommissionen antingen godkänner eller förkastar påståendet med en förordning.

Framförande av hälsopåståenden i påskrifterna och märkningarna på förpackningen till ett livsmedel, i reklam för ett livsmedel eller i annan presentation av ett livsmedel förutsätter att påståendena godkänts och upptagits i de förteckningar över godkända påståenden, som avses i artiklarna 13 och 14 i förordningen om påståenden.

Europeiska kommissionen upprätthåller ett register över godkända och icke godkända påståenden. Vissa påståenden väntar dessutom på ett slutligt beslut från kommissionen och därför kan också dessa än så länge användas vid marknadsföring av livsmedel (se hälsopåståenden som hänvisar till ämnen av vegetabiliskt ursprung).

Sidan har senast uppdaterats 16.7.2019