Lagstiftning om påståenden

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel
  • Kommissionens förordning (EG) nr 353/2008 om tillämpningsbestämmelser för ansökningar om godkännande av hälsopåståenden enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006
  • Kommissionens förordning (EU) nr 116/2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 när det gäller förteckningen över näringspåståenden
  • Kommissionens förordning (EU) nr 1047/2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 när det gäller förteckningen över näringspåståenden
  • Kommissionens förordning (EU) nr 432/2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa
  • Kommissionens förordning (EU) nr 907/2013 om bestämmelser för ansökningar om användning av generiskt hållna beskrivningar (beteckningar)
  • Kommissionens genomförandebeslut (2013/63/EU) om antagande av riktlinjer för genomförandet av de särskilda villkor för hälsopåståenden som fastställs i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 

Anvisning:

  • Kommissionens vägledning till verkställandet av förordningen (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel
     
Sidan har senast uppdaterats 14.11.2018