Näringspåståenden

Med ett näringspåstående avses varje påstående som anger, låter förstå eller antyder att ett livsmedel har särskilda gynnsamma näringsmässiga egenskaper på grund av:

Den energi (det kalorivärde), det

 • ger
 • ger i minskad eller ökad grad eller
 • inte ger och/eller

De näringsämnen eller andra ämnen det

 • innehåller
 • innehåller i mindre eller större omfattning eller
 • inte innehåller.

De godkända näringspåståendena har beskrivits i bilagan till förordningen om påståenden och ändringarna av den. Kommissionen upprätthåller en förteckning över näringspåståenden.

Tillåtna är också sådana påståenden, som kan antas ha samma innebörd för konsumenten som påståendena i bilagan till förordningen. Livsmedelsverket har sammanfört exempel på formuleringar som antas ha samma innebörd. Om en företagare framför andra formuleringar, skall han säkerställa att formuleringen har samma innebörd för konsumenten.

Framförande av ett näringspåstående förutsätter alltid att näringsvärdet anges. Näringsvärdesdeklarationen måste göras enligt förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation till konsumenterna artikeln 30.

Villkor för användning av näringspåståenden

Om näringspåståendena har fastställts hur mycket ett livsmedel skall innehålla av näringsämnet i fråga för att ett näringspåstående skall få framföras. Om man vill använda ett påstående i påskrifterna på förpackningen till en egen produkt eller i marknadsföringen av en egen produkt, ska villkoren för ett framförande av ett näringspåstående uppfyllas i den egna produkten och i påskrifterna på förpackningen till denna.

 • Ett livsmedel kan till exempel kallas en kostfiberkälla, om produkten innehåller minst 3 g kostfibrer per 100 g eller minst 1,5 g per 100 kcal .
 • Ett livsmedel kan kallas en vitaminkälla eller mineralämneskälla, om produkten innehåller minst 15 % av referensvärdet för det dagliga intaget som fastställts i bilagan till förordningen om näringsvärdesdeklarationer.
 • På motsvarande sätt är ett villkor för påståendet ’högt innehåll av’ att produkten innehåller minst 30 % av referensvärdet för det dagliga intaget.

Livsmedelsverket anser att såväl bearbetade som obearbetade livsmedel kan förses med närings- och hälsopåståenden, om livsmedlet i fråga uppfyller villkoren för användningen av påståendet, påståendet används i enlighet med kraven i förordningen om påståenden och konsumenten inte vilseleds. Sålunda kunde till exempel påståendet proteinkälla användas om kött eller påståendet ’innehåller b-karoten’ om morot.

Hurdana påståenden betraktas inte som näringspåståenden

Sådan information om ett näringsämnes art och mängd, som krävs på annat håll i lagstiftningen, betraktas inte som ett näringspåstående. Att ange fetthalten i ostar och vissa korvar betraktas till exempel inte som ett näringspåstående.

Påskrifter om ingredienser, som använts eller inte använts vid framställning av ett livsmedel eller som beskriver ingrediensernas egenskaper, tolkas inte heller som näringspåståenden:

 • sockrad (Obs! Påståendena sockerfri, utan tillsatt socker och också osockrad är däremot näringspåståenden)
 • osötad
 • sötad med xylitol/fruktos
 • vid framställning har inte använts fett
 • innehåller inga mjölkingredienser
 • mjölkfri
 • tillsatsfri
 • konserveringsmedelsfri
 • laktosfri, laktosfattig
 • glutenfri, mycket glutenfattig

Förbjudna näringspåståenden

Exempel

Näringspåståenden som inte godkänts på det sätt som avses i förordningen om påståenden och som inte får användas är till exempel följande:

 • kolesterolfri, minskat innehåll av kolesterol
 • utan transfettsyror, 0 % transfettsyror
 • superlätt/superlight, ultalätt/ultralight
 • jämförelser av typen lika mycket som
 • låg kolhydrathalt
 • mer C-vitamin
 • dubbelt så mycket D-vitamin
 • 50 % mer kalcium
Sidan har senast uppdaterats 15.7.2019