Vitaminer och mineralämnen

Som förordningen om påståenden säger får ett livsmedel kallas en vitamin- eller mineralämneskälla, om produkten innehåller en betydande mängd av vitaminet eller mineralämnet i fråga.

100 gram eller 100 milliliter av ett livsmedel eller en förpackning med en portion ska då innehålla ett vitamin eller mineralämne i en mängd som motsvarar minst 15 % av jämförelsevärdet för det dagliga intaget. För drycker räcker det att hundra milliliter av drycken innehåller 7,5 % av jämförelsevärdet för det dagliga intaget.

På motsvarande sätt kan påståendet ’högt innehåll av ett vitamin eller mineralämne’ användas, om 100 gram eller 100 milliliter av livsmedlet innehåller 30 % av jämförelsevärdet för det dagliga intaget av näringsämnet i fråga eller om 100 milliliter av en dryck innehåller 15 av jämförelsevärdet för det dagliga intaget.

Om en livsmedelsförpackning innehåller flera portioner, ska 100 gram eller 100 milliliter av livsmedlet innehålla en betydande mängd av vitaminet eller mineralämnet i fråga.

För kosttillskottens del tillämpas samma villkor. För att ett kosttillskott ska kunna saluhållas som en källa till ett vitamin och/eller ett mineralämne och för att ett vitamin och/eller ett mineralämne ska få märkas ut i förteckningen över ämnena som kännetecknar ett kosttillskott, ska det dagliga intaget av vitaminet och/eller mineralämnet ur kostttillskottet utgöra minst 15 % av det dagliga referensintaget då kosttillskottet intas enligt doseringsanvisningen. Om produkter uttryckligen saluhålls som en utomordentlig eller bra källa till vitaminer och/eller mineralämnen, eller marknadsförs med att kosttillskottet har ett högt innehåll av vitaminer och/eller mineralämnen, anser Livsmedelsverket att den dagliga dosen som erhålls ur kosttillskottet ska utgöra minst 30 % det dagliga referensintaget då kosttillskottet intas enligt doseringsanvisningen.

Jämförelsevärden för det dagliga intaget av vitaminer och mineralämnen finner du i förordningen om näringsvärdesdeklaration JSM 588/2009 och i bilaga XIII till förordningen om livsmedelsinformation.

Sidan har senast uppdaterats 15.7.2019