Kontaktmaterial företagare

Försättnings kedjan av kontaktmaterialI vissa fall kan företagarna ha en dubbelroll, det vill säga att de är både livsmedelsföretagare och kontaktmaterialföretagare, till exempel de företag som bedriver grossistverksamhet

Som kontaktmaterialföretagare betraktas inte

  • De företagare som tillverkar råmaterial (kemikalier) för användning vid tillverkning av kontaktmaterial
  • De företag som idkar detaljhandel endast med kontaktmaterial
  • Sådana livsmedelsföretagare (Livsmedelsverket tolkning) som i förpackningsstadiet av livsmedel
    • formar den egentliga förpackningen av materialet, till exempel en flaska av en plastskiva eller en ask av plastfolie, enligt förpackningsämnets leverantörsinstruktioner eller
    • de som skriver ut kontaktmaterial med en 3D-skrivare enligt anvisningarna från maskinleverantören, som har registrerat sig som en kontaktmaterialföretagare.
  • De importörer av kontaktmaterial som importerar dem för sitt eget bruk, till exempel ett bageri som importerar kaklådor för förpackandet av sina egna produkter.
     
Sidan har senast uppdaterats 28.11.2018