Kontaktmaterial

Alla de material och förnödenheter som direkt eller indirekt kommer i beröring med livsmedel kallas för livsmedelskontaktmaterial eller kontaktmaterial.

Kontaktmaterialen kan vara bland annat

  • Förpackningsmaterial för livsmedel såsom plastpåsar, plastfilmer, papperspåsar, kartonglådor, olika slags folier, engångskärl
  • kärl och matbestick
  • matlagningsredskap såsom kastruller, stekpannor och ugnsplåtar, slevar och vispar
  • köksapparater såsom köksmaskin, elektriska vispar, juicepress och kaffekokare
  • delar av matlagningsapparater såsom tätningar, slangar, rör och hjul.
  • olika slags ytskikt såsom skrivbordsskivor, transportband, filterdukar osv. 

Ett exempel på en indirekt och direkt livsmedelskontakt är bland annat en kexförpackning, där kexen först har förpackats i genomskinlig plast (direkt livsmedelskontakt) och därefter även i en kartongförpackning (indirekt livsmedelskontakt).

I lagstiftningen har fastställts (EU-förordning nr 1935/2004)) 17 olika typer av livsmedelskontaktmaterial som utgörs av sådana aktiva och intelligenta material och förnödenheter såsom plast, papper och kartong, gummi, kork, trä, metaller och kombinationer av dessa samt bindeämnen som till exempel lim, tryckfärger, keramik, glas, jonbytesharts, textilier, vaxar och beläggningar samt regenererad cellulosa och silikon.

Praktiskt taget alla de material och förnödenheter, som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel, redan är i kontakt med livsmedel eller kan antas komma i kontakt med livsmedel, är kontaktmaterial. 

Sidan har senast uppdaterats 28.11.2018