29.1.2019

Följ anvisningarna då du använder material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

I pressen har det nu och då föreslagits att material som kommer i kontakt med livsmedel skulle användas för andra ändamål än vad de ursprungligen var tillverkade för. Det har till exempel föreslagits att engångsmuggar av papp kan användas som muffinsformar då man bakar muffins.

Största delen av de muggar som finns på marknaden just nu är belagda med PE-plast på insidan och tål inte ugnstemperaturer. Muggarna är lämpade för heta drycker men de är inte tillverkade för att tåla ugnstemperaturer, till skillnad från bakplåtspapper och muffinsformar som används till bakning. Bakverk i ugn gräddas i allmänhet i 175-250 grader medan heta drycker aldrig överstiger 100 grader. Ugnstemperaturerna är för höga för engångsmuggar av papp.

Material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel ska alltid användas till de ändamål och i sådana förhållanden som de är tillverkade för. Annars är det mycket sannolikt att kemiska komponenter som har använts vid tillverkningen av materialet överförs till livsmedel som materialet kommer i kontakt med.  En del av dessa kemiska komponenter kan vara skadliga för hälsan.

Skadeverkningarna uppstår till följd av upprepad och långvarig exponering, men sporadisk exponering gör ingen skada.

 

Trodde du att du köpt en återvinnbar bambuprodukt, men fick trots allt en plastprodukt som innehåller bambumjöl?

I handeln finns en hel del olika bambuprodukter som påstås ersätta plasten, såsom engångsmuggar och engångstallrikar.

En del av produkterna är äkta bambuprodukter som inte innehåller plast.

I handeln finns ändå också produkter av melaminplast som innehåller bambumjöl enbart som en av ingredienserna. De är inte återvinnbara eller biologiskt nedbrytbara, fastän man kunde tro så på grund av sättet på vilket de marknadsförs.

Det lönar sig således att vara uppmärksam då man köper produkter. Läs noggrant igenom märkningarna på förpackningarna till livemedelskontaktmaterial. Är ett bambukärl verkligen av bambu eller till största delen av plast? Om saken inte framgår av märkningarna på förpackningen eller då man frågar försäljaren, lönar det sig att överväga om man alls ska köpa produkten.

Märkningarna på förpackningen till livsmedelskontaktmaterial och marknadsföringen av sådana material får inte vilseleda konsumenten. Konsumenten får inte ges felaktig information eller en felaktig bild av materialet som dessa produkter tillverkats av.