Förordningen (EU) om användning av bisfenol A i lack och ytskikt nr 213/2018

Användningen av bisfenol A i lack och epoxiytskikt jämte plastmaterial har begränsats (EU)-förordningen 213/2018 och plastförordningen 19/2011).

Förordningen tillämpas från och med den 6 september 2018. Lackerade eller överdragna material och produkter samt material och produkter av plast som lagligen släppts ut på marknaden före den 6 september 2018 får fortsätta att saluföras till dess att lagren har tömts.

Gränsvärdet för migrationen av bisfenol A är 0,05 mg/kg livsmedel

Migration av bisfenol A får inte alls ske från förpackningar till produkter som är avsedda för barn och som har särskilda näringsmässiga egenskaper (bland annat tillskottsnäringar, ersättningar, spannmålsbaserad barnmat).

Bisfenol A får inte heller användas vid tillverkning av flaskor och muggar av polykarbonat avsedda för spädbarn.

Efsa inledde samtidigt en omfattande riskvärdering av bisfenol A. Efter att den slutförts besluts om eventuella nya åtgärder/gränsvärden.

Förordningens språkversioner hittar du här.

EU-kommissionens vägledning om hur BPA-förordningen ska tillämpas hittar du här.

Kort om bisfenol A hittar du på Efsas webbplats.

Information om bisfenol A hittar du på Efsas webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 28.11.2018