Förordningen 268/1992 (HIM)

Den enda nationella förordningen 268/1992  (HIM) gäller kontaktmaterial som tillverkas i Finland eller som importeras direkt från tredje land som inte har harmoniserad EU-lagstiftning. Även om det finns harmoniserad lagstiftning om keramiska kontaktmaterial (direktiven 84/500/EEG, 2005/31/EG), som har trätt i kraft nationellt i Finland genom förordning KTM 165/2006), gäller det här beslutet keramiska produkter med en läpplinje och/eller avsedda för småbarn.

Beslutet gäller inte kontaktmaterial som importeras från EU:s inre marknad om de lagligen finns på marknaden i detta andra EU-land.

I den förordningen är de strängare gränsvärdena (1/10) som fastställts för produkter för småbarn.

Gränsvärden av olika ämne

Sidan har senast uppdaterats 24.3.2022