Förordningen 282/2008 (EU)

EU-förordningen 282/2008 om återvunnen plast gäller mekaniska återvinningsprocesser. Enligt förordningen ska en kontaktmaterialföretagare ansöka om EU-kommissionens godkännande för återvinningsprocessen han tänker använda sig av.

Det är beaktansvärt att en produkt som tillverkats av återvunnen plast bör uppfylla kraven i plastförordningen 10/2011. Förordningen 282/2008 om återvunnen plast reglerar således enbart tilläggsinformationen som ska tillhandahållas om återvinningsprocessen och förklaringen om överenskommelse med kraven.

I godkännandet av återvinningsprocesserna har särskild uppmärksamhet fästs vid bl.a. insatsvarans kvalitet (5 % godkänd icke animalisk insatsvara), processens rengöringseffekt, den slutliga plastens kvalitet och tillsynen över den jämte det återvunna plastmaterialets användningsändamål.

Sidan har senast uppdaterats 24.4.2020