Förordningen 450/2009 (EU)

I EU-förordning 450/2009 ställs särskilda krav på aktiva och intelligenta kontaktmaterial.

Exempel på aktiva material är olika fukt- och syrebindare och på intelligenta material olika tid- och temperaturindikatorer.

Även om förordningen varit i kraft redan sedan år 2009 och man i olika framtidsprognoser förutspått en snabb utveckling i fråga om olika intelligenta förpackningar, existerar det på EU-nivå ännu inte särskilt många sådana tillämpningar. Det är ändå bra att lagstiftningen utvecklats att svara på det att antalet sådana tillämpningar i framtiden kommer att öka.

Kontaktmaterialföretagare ska ansöka om godkännande av nya aktiva och intelligenta beståndsdelar från EU-kommissionen. Kommissionen har utarbetat vägledning om ansökningsförfarandet. En preliminär förteckning över registrerade substanser finns också redan.

EU-guidningar för sökande kan du hitta här.

Register över ämnen för vilka en giltig ansökan om godkännande har lämnats in enligt förordning (EG) nr 450/20091 hittar du här.

Sidan har senast uppdaterats 24.4.2020