Regenererad cellulose förordningen 697/2005 (HIM)

EU-direktivet om regenererad cellulosa har i Finland antagits med handels- och industriministeriets förordning 697/2005. Den inbegriper en positivförteckning över ämnen av vilka regenererad cellulosa som kommer i kontakt med livsmedel kan tillverkas och gränsvärden för några enskilda ämnen.

Förordningen tillämpas på olackerad regenererad cellulosafilm, lackerad regenererad cellulosafilm med ytbeläggning härrörande från cellulosa eller lackerad regenererad cellulosafilm med ytbeläggning bestående av plast. 

Förordningen gäller inte syntetisk tarm (korvskinn) av regenererad cellulosa.

I lagstiftningen ingår en positivförteckning över ämnen och en maximal total mängd av dessa ämnen och migrationsbegränsningar.

Sidan har senast uppdaterats 19.10.2018