Livsmedelsverkets undersökningar

I Livsmedelsverket har akrylamidundersökningar gjorts allt sedan år 2002

Livsmedelsverket har gjort akrylamidundersökningar allt sedan år 2002. I undersökningarna har bl.a. utretts halterna akrylamid i finländska livsmedel. Resultaten har sänts till EFSA för att användas som bakgrundsmaterial i riskvärderingen av akrylamiden.

Om halterna har färdigställts två publikationer:

  • Eerola S, Hollebekkers K, Hallikainen A, Peltonen K (2007). Acrylamide levels in Finnish foodstuffs analysed with liquid chromatography tandem mass spectrometry. Mol Nutr Food Res 51:239-247.
  • Kronlöf E (2014). Ruispohjaisten elintarvikkeiden akryyliamidi. Pro gradu, Elintarvike ja ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto.

Utgående från resultaten har också finländarnas exponering för akrylamid räknats ut. I samband med intagsbedömningarna har man utvärderat metoder, med vilka finländarnas exponering för akrylamid kunde minskas.

Mer information om resultaten av undersökningsprojektet: Assessment of the intake of acrylamide.

Under åren 2002 - 2017 har man i Livsmedelsverket undersökts cirka 350 prover och resultaten av analysen av dem har sammanförts i tabell 1. Till övriga snackprodukter hör till exempel majschips och popcorn. I kategorin färdigmat ingår såväl vegetabiliska produkter som köttprodukter. 

Tabell 1. I Livsmedelsverket uppmätta akrylamidhalter i olika livsmedel åren 2002 - 2017.

akrylamidhalter.jpg

Sidan har senast uppdaterats 27.2.2019