Enzymer

Enzymerna är proteiner som kan katalysera en specifik biokemisk reaktion. I detta sammanhang avses med enzymer sådana produkter, som tillförs ett livsmedel för ett tekniskt ändamål, såsom för att förbättra degens konsistens vid bakning (såsom xylanaser) eller effektivera extraheringen av frukter vid framställning av saft (såsom pektinaser).

Livsmedelsföretagaren skall identifiera och hantera de krav som livsmedelslagstiftningen ställer på dessa ämnen och på användningen av dessa ämnen. Säkerställandet av överensstämmelsen med bestämmelserna skall utgöra en del av företagarens egenkontroll.

EU bedömer som bäst säkerheten hos livsmedelsenzymer. Myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA bedömer säkerheten hos alla de enzymer, om vilka det lämnats en ansökan till EU-kommissionen senast 11.3.2015.

Om ett enzym bedöms vara säkert, kan det godkännas i förteckningen över enzymer som är tillåtna i EU. Exakta villor för användningen av enzymer kommer att fastställas i särskild lagstiftning om enzymer.

Sidan har senast uppdaterats 21.9.2021