Lagstiftning

Användningen, villkoren för användningen och uppföljningen av användningen regleras av förordningar från Europaparlamentet och rådet.

Livsmedelsföretagaren skall identifiera och hantera kraven som uppställts i lagstiftningen för dessa ämnen och för användningen av dessa ämnen. Säkerställandet av överensstämmelsen med bestämmelserna skall utgöra en del av företagarens egenkontroll. Användningen, villkoren för användningen och uppföljningen av användningen regleras av förordningar från Europaparlamentet och rådet.

Aktuell lagstiftning har sammanförts i tabellen under.

Lagstiftningstabell (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 10.9.2021