Animaliska ingredienser och tillsatser i livsmedel

På dessa sidor finns förteckningar över sådana ingredienser och tillsatser i livsmedel som säkert eller eventuellt är animaliska eller vars animaliska ursprung nödvändigtvis inte framgår av namnet.

Förteckningarna är avsedda för att hjälpa sådana personer som av etiska skäl vill undvika alla animaliska ingredienser och tillsatser i sin kost. Alla ämnen som använts för att tillverka ett livsmedel har nämnts i förpackningspåskrifterna. För att bli säker på ursprunget av ämnen som använts vid tillverkningen ska man kontakta tillverkaren eller importören av livsmedlet.

Sidan har senast uppdaterats 12.10.2018