E-koder

Dessa listor om tillsatser i livsmedel är avsedd som informationskälla till konsumenterna. OBS! Informationen är inte tillräcklig för personer som hanterar livsmedel professionellt. Villkoren för användning av tillsatser framgår av lagstiftningen om tillsatser som finns på Livsmedelverkets webbsidor under Lagstifning

Sidan har senast uppdaterats 11.12.2018