Funktionsnamn för tillsatser

Enligt lagstiftningen ska tillsatser också deklareras enligt funktionsnamn. Funktionsnamnet förklarar varför tillsatsen har använts i livsmedlet. En enstaka tillsats kan ha flera olika effekter och kan därför tillhöra olika funktionsgrupper i olika livsmedel.

Gruppnamnen och deras definitioner

Sötningsmedel är ämnen som används för att ge livsmedel söt smak eller i bordssötningsmedel.

Färgämnen är ämnen, som tillför eller återställer färg hos livsmedel. Det kan vara fråga om naturliga beståndsdelar i livsmedel och naturliga ursprungsmaterial som normalt inte används som en karakteristisk ingrediens i livsmedel. Färgämnena som avses i förordning (EG) 1333/2008 är beredningar som framställs av livsmedel och andra ätliga naturliga ursprungsmaterial genom en fysikalisk och/eller kemisk extraktion som leder till en selektiv extraktion av pigmenten i förhållande till de näringsmässiga eller aromatiska beståndsdelarna.

Konserveringsmedel förlänger livsmedlets hållbarhet genom att skydda det från förskämning orsakad av bakterier.

Antioxidationsmedel förbättrar livsmedlets hållbarhet genom att skydda det från att fara illa på grund av oxidering. Antioxidationsmedlen hindrar fett från att härskna och fruktbaserade produkter från att missfärgas.

Bärare är ämnen som används för upplösning, spädning eller dispergering eller som på annat fysikaliskt sätt förändrar en livsmedelstillsats, en arom, ett livsmedelsenzym, ett näringsämne och/eller ett annat ämne som för näringsmässiga eller fysiologiska ändamål tillförs ett livsmedel utan att ändra dess funktion (och utan att själva ha någon teknisk verkan) för att underlätta dess hantering, tillsättning och användning.

Syror ökar surheten hos ett livsmedel eller ger det en sur smak.

Surhetsreglerande medel är syror eller baser som förändrar eller reglerar livsmedlets surhetsgrad.

Klumpförebyggande medel minskar enstaka partiklars tendens att klumpa ihop sig.

Skumdämpningsmedel minskar eller förhindrar bildandet av skum.

Fyllnadsmedel som ökar livsmedlets massa utan att avsevärt öka på energi-innehållet i livsmedlet.

Emulgeringsmedel är ämnen som gör det möjligt att skapa eller bibehålla en homogen blandning av två eller flera icke blandbara faser som olja och vatten i ett livsmedel.

Smältsalter är ämnen som omvandlar proteiner i ost till en dispergerad form och därigenom ger en homogen fördelning av fett och andra beståndsdelar.

Konsistensmedel behåller eller gör frukters och grönsakers cellstruktur fast och spröd, eller tillsammans med geleringsmedel antingen bygger upp eller förstärker gelatinstrukturen.

Smakförstärkare framhäver livsmedlets egen smak eller doft.

Skumbildande medel är ämnen som gör det möjligt att skapa en homogen spridning av en gasfas i ett flytande eller fast livsmedel.

Geleringsmedel ger livsmedlet en geléaktig struktur.

Ytbehandlingsmedel (inklusive smörjmedel) är ämnen som ger ett blankt utseende eller ett skyddande skikt när de appliceras på ytan av ett livsmedel.

Fuktighetsbevarande medel som hindrar livsmedel från att torka, på grund av låg fukthalt i förvaringsutrymmen.

Modifierad stärkelse fås från ätbar stärkelse genom en eller flera behandlingar och som kan vara antingen fysiskt eller entsymatiskt behandlade. Ämnena kan vara förtunnade eller blekta genom syra- eller basbehandling.

Förpackningsgaser är andra gaser än luft, som tillsätts i förpackningen samtidigt, innan eller efter att livsmedlet förslutits i förpackningen.

Drivgaser är gaser, dock inte luft, som tränger ut livsmedlet från dess behållare.

Bakpulver är ämnen eller blandningar som frigör gas och därmed ökar degens volym.

Komplexbildande medel bildar kemiska komplex med metalljoner.

Stabiliseringsmedel är ämnen som gör det möjligt att bevara ett livsmedels fysikaliska och kemiska tillstånd; stabiliseringsmedel inkluderar ämnen som gör det möjligt att bibehålla en homogen blandning av två eller flera icke blandbara ämnen i ett livsmedel, ämnen som stabiliserar, bevarar eller förstärker ett livsmedels existerande färg samt ämnen som ökar ett livsmedels bindande egenskaper, inklusive bildande av tvärgående bindningar mellan proteiner så att bitar av livsmedel kan bindas samman till ett rekonstituerat livsmedel.

Konsistensmedel ökar livsmedlets stelhet.

Mjölbehandlingsmedel är andra ämnen än emulgeringsmedel som tillförs mjöl eller deg för att förbättra dess bakegenskaper.

Kontrastförstärkare är ämnen som när de appliceras på ytan av frukt eller grönsaker efter pigmentborttagning av fördefinierade delar (t.ex. genom laserbehandling) bidrar till att skilja dessa delar från den övriga ytan genom att de färgas efter interaktion med vissa komponenter av epidermis

Sidan har senast uppdaterats 4.2.2019