Tillgången på tillsatser

Intaget av tillsatsämnen kan minskas genom att man väljer baslivsmedel utan tillsatser. Det handlar exempelvis om baslivsmedel som färskt kött och färsk fisk, ägg, mjölk, färska grönsaker, bär och frukter. Vid framställningen av dessa får man inte använda några tillsatsämnen.

Ekologiska produkter är antingen fria från tillsatser eller så innehåller de betydligt mindre tillsatsämnen än de traditionellt producerade motsvarigheterna. På märkningen på förpackningen framgår det om produkten innehåller tillsatsämnen eller inte och vilka tillsatsämnen som har använts vid tillverkningen av produkten.

Finns det någon nytta med tillsatsämnen?

Tillsatser i livsmedel har ett syfte. Genom att använda sådana kan man exempelvis förbättra livsmedlets hållbarhet (exempelvis konserveringsmedel) eller ge livsmedlet en viss konsistens (exempelvis geleringsmedel)

Tillsatsämnen i livsmedel är till fördel för både konsumenten och livsmedelstillverkaren. Som en del av en mångsidig och varierande kost är det tryggt att använda livsmedel som innehåller tillsatser.

Det finns en allmän uppfattning om att tillsatsämnen och främmande ämnen är samma sak. Så är det emellertid inte. Främmande ämnen tillsätts inte avsiktligt i livsmedlen utan är icke önskvärda ämnen som har sitt ursprung i exempelvis förorenad mark. De kan göra livsmedlet skadligt för hälsan eller otjänligt som livsmedel.

De allmänna villkoren för användning av tillsatsämnen är följande:

  • Användningen av tillsatsämnet är motiverat med tanke på produktens kvalitet, hållbarhet eller annan teknisk egenskap
  • Användningen av tillsatsämnet enligt föreskrifterna innebär ingen fara eller skada för hälsan
  • Användningen av tillsatsämnet är inte vilseledande för konsumenten
  • Användningen av tillsatsämnet gagnar konsumenten
Sidan har senast uppdaterats 12.10.2018