Vägledningar och handböcker

Tillsynsanvisning

Livsmedelsverket har utarbetat en tillsynsanvisning som hjälp i tillsynen över medel som förbättrar livsmedel. Den är avsedd för såväl livsmedelstillsynsmyndigheter som livsmedelsföretagare.

Anvisningen består av sex avsnitt

  • Inledning till medel som förbättrar livsmedel
  • Regler som gäller tillsatser, aromer och enzymer
  • Lagstiftning
  • Livsmedelsföretagarens ansvar
  • Myndighetstillsynen
  • Bilaga: Punkter i lagstiftningen som skall kontrolleras i Oiva-bedömningsanvisningarna

Anvisning om tillsynen över medel som förbättrar livsmedel

Vägledningar från kommissionen

EU-kommissionens har publicerat följande engelskspråkiga vägledningar: 

Mer detaljerade beskrivningar av livsmedelskategorierna i förordningen (EG) nr 1333/2008 om tillsatser

Vägledning om klassificeringen av färgande extrakt som färgämnen (tillsats) eller färgande livsmedel

Vägledning om klassificeringen av kemiska ämnen som sådana aromämnen, som avses i förordningen (EG) nr 1334/2008 om aromer eller sådana smakförstärkare, som avses i förordningen (EG) nr 1333/2008 om tillsatser.

Sidan har senast uppdaterats 12.12.2018