Hampan som livsmedel

Hampan har redan länge utnyttjats på många sätt, även som livsmedel. Särskilt av hampans frön erhålls många slags livsmedel, såsom hampfröolja. För närvarande utreds och förs diskussion inom EU:s livsmedelsarbetsgrupper om hampan och dess olika växtdelars användningshistoria som livsmedel. Avsikten är att precisera hampans användningshistoria och status som nytt livsmedel i kommissionens katalog över nya livsmedel (Novel Food Catalogue). Detta arbete är ändå inte ännu slutfört och därför kompletteras tolkningarna på denna sida vid behov.

Utsläppande på marknaden av livsmedel som berikats med cannabinoider (CBD- ja CBD-A) kräver ett tillstånd

Cannabidiol (CBD) och cannabidiolsyra (CBDA) är cannabinoider som av naturen förekommer särskilt i hampans blad och blomställningar. På senare år har det kommit ut på marknaden sådana hampprodukter, som marknadsförs särskilt som källor till CBD.

Enligt den information vi nu har tillgång till har CBD eller andra cannabinoider veterligen ingen användningshistoria som livsmedel före året 1997. Därför betraktas de enligt vår nuvarande lagstiftning som s.k. nya livsmedel och utsläppande av sådana på marknaden förutsätter ett tillstånd som nytt livsmedel.

Också livsmedel som är berikade med cannabinoider betraktas som nya livsmedel.

Marknadsföring av hampa som livsmedel

Medicinsk marknadsföring av livsmedel är alltid förbjudet. Livsmedel erhållna ur hampa får inte marknadsföras med medicinska påståenden.

Vid marknadsföring av hampa får framföras endast lagenliga, godkända påståenden. Om näringsämnena som hampan innehåller får framföras näringspåståenden. Endast för hampfröolja har ansökts om hälsopåståenden. Kommissionen har ändå inte ännu beslutat om hälsopåståendena i fråga ska godkännas eller inte. Sådana hälsopåståenden, för vilkas del utvärderingsprocessen ännu inte är slutförd, kan tillsvidare framföras vid marknadsföring.

Om du uppdagar osaklig eller vilseledande marknadsföring ska du informera livsmedelstillsynsmyndigheten i din egen kommun om saken (kontaktuppgifterna nedan)

Sidan har senast uppdaterats 22.2.2019