Kräftor

Leverans av kokta kräftor till försäljning

Kräftorna kan kokas och hanteras antingen i en i livsmedelslagen
23/2006 avsedd anläggning eller i anmälda livsmedelslokaler. Enligt
livsmedelslagen ska livsmedelsföretag som hanterar animaliska livsmedel före
detaljhandel godkännas som anläggningar. Man kan även koka kräftor i en anmäld
livsmedelslokal, till exempel en restaurang eller i ett kokutrymme i en
detaljhandel. Aktören kan också sälja kräftor, som hen kokat i sin anmälda livsmedelslokal,
på sin egen utomhusförsäljningsplats, till exempel torg.

 

Förpackningspåskrifter

Då man levererar kokta kräftor till detaljförsäljning ska förpackningarna ha följande märkningar:

  • artens handelsbeteckning
  • ingrediensförteckningen och vid behov ingrediensernas mängd (t.ex. kräftor inlagda i dill-saltlag)
  • mängden innehåll
  • minsta hållbarhetstid (frusna kräftor) eller sista användningsdag (kokta, kylda kräftor)
  • aktörens namn eller företagsnamn och adress
  • ursprungsland om dess frånvaro kunde vilseleda köparen
  • partinummer (kan ersättas med sista användningsdatum-märkning)
  • lagringsanvisning
  • produktionsmetod (odlad/fångad i …)
  • odlingsområde/fångstområde: ett av de definierade havsområdena, för sötvatten ursprungslandet

Om kräftorna kokas i en anläggning ska förpackningarna märkas med anläggningens identifieringsmärke.

 

Då kokta kräftor levereras till en anmäld livsmedelslokal eller anläggning, ska kräftorna åtföljas av ett handelsdokument där det anges artens handelsbeteckning, det vetenskapliga namnet på arten, produktionsområde, produktionsmetod, antalet kräftor, leveransdatum, samt både avsändarens och mottagarens uppgifter.

 

Levande kräftor i detaljhandeln

När du säljer levande krabbor i en butik, ska du säkerställa att de lever. Kräftor ska förvaras så att lagringen inte påverkar livsmedelssäkerheten negativt. Kräftorna borde hållas svalt (under 10 °C) och vid fuktiga förhållanden. Kräftorna borde inte vara täckta med vatten om det inte finns en luftpump i vattnet.

 

Bortskaffande av kräftor

Döda eller sjuka kräftor ska bortskaffas så att de inte är i kontakt med naturvatten. Levande kräftor som ska bortskaffas ska avlivas på ett lämpligt sätt (till exempel kokning) innan de levereras vidare för fortsatt hantering.

 Biprodukter av kräftor som uppkommit i en anläggning eller i en detaljhandel kan till exempel levereras för utfodring av pälsdjur eller sällskapsdjur, levereras till en förbränningsanläggning som godkänts i enlighet med miljölagstiftningen, levereras till en biogas- eller komposteringsanläggning som godkänts i enlighet med biproduktförordningen eller bortskaffas i en godkänd deponi. Biprodukter av kräftor i en anläggning kan också grävas ned i hela landet, om miljömyndigheten tillåter nedgrävning i området i fråga.  I en detaljhandel I en detaljhandelsbutik kan kräftor som ska bortskaffas läggas bland vanligt bioavfall, om mängden före detta animaliska livsmedel i handeln totalt understiger 20 kg per vecka,

I restauranger och storhushåll kan självdöda kräftor eller kokta kräftor som blivit oanvända bortskaffas med bioavfall.  

Sidan har senast uppdaterats 18.12.2018