Handelsnormer

Produktspecifika normer

De produktspecifika normerna är detaljerade krav beträffande färska frukters och grönsakers kvalitet och sortering enligt kvalitet, mognadsstadium, storlek och sortering enligt storlek, förpackning samt märkningar på förpackningar och dokument som medföljer produkten.

De produktspecifika normerna för saluföring tillämpas på följande produkter/produktgrupper:

 • äpplen
 • citrusfrukter (citroner, mandariner, satsumas, klementiner och apelsiner)
 • kiwifrukter
 • sallat (frisésallat och escarolesallat; med undantag av kruksallat)
 • persikor och nektariner
 • päron
 • jordgubbar
 • paprikor
 • bordsdruvor
 • tomater

Produkter för vilka det finns produktspecifika normer måste sorteras och klassificeras enligt deras kvalitet.De vanligast använda kvalitetsklasserna är klass I och II. Bortsett från sallat har de övriga produkterna med produktspecifika normer också klassen Extra. Kvalitetsklasserna kan i korthet beskrivas på följande sätt:

 • Klass Extra: Produkter av mycket god kvalitet, enhetliga i fråga om storlek, form, färg och utseende i övrigt, endast mycket små ytliga fel tillåts
 • Klass I: Produkter av god kvalitet, små fel, exempelvis lindriga fel i skalet eller formen tillåts
 • Klass II: Produkter av relativt god kvalitet, de kan ha ett eller flera fel (beroende på produkt) såsom små stötskador, andra skador eller färgfel

De produkter som har produktspecifika normer måste också alltid uppfylla minimikraven, enligt vilka produkterna ska vara:

 • hela
 • friska (till exempel inte angripna av röta, svårt stötta eller illa skadade)
 • rena
 • färska till utseendet
 • praktiskt taget fria från skadedjur
 • fruktköttet praktiskt taget fritt från skador orsakade av skadedjur
 • fria från onormal yttre fuktighet
 • fria från främmande lukt och/eller smak
 • tillräckligt utvecklade/mogna men inte för långt utvecklade/övermogna

De produktspecifika normerna för vissa produkter innehåller dessutom kompletterande krav.

Produkter som är underställda produktspecifika handelsnormer kan säljas inom gemenskapens område endast om produkterna är sorterade, klassificerade och märkta enligt normerna.

Den allmänna handelsnormen

Den allmänna handelsnormen fungerar som förenklade krav för saluföring av produkter.Den allmänna normen tillämpas på alla produkter som inte berörs av de produktspecifika handelsnormerna.

Produkter som lyder under den allmänna handelsnormen ska vara i gott skick (oskadade), av skäligt god kvalitet och försäljningsdugliga (handelsdugliga):

 • hela
 • friska (till exempel inte angripna av röta, svårt stötta eller illa skadade)
 • rena
 • praktiskt taget fria från skadedjur
 • fruktköttet praktiskt taget fritt från skador orsakade av skadedjur
 • fria från onormal yttre fuktighet
 • fria från främmande lukt eller smak
 • tillräckligt utvecklade/mogna men inte för långt utvecklade/övermogna

Ursprungslandet måste alltid uppges. Sedan 1.10.2013 ska dessutom förpackarens/avsändarens namn och adress anges på förpackningarna.

Den allmänna handelsnormen innehåller inga krav på kvalitetsklass eller sort. Om man vill sälja produkter som lyder under den allmänna handelsnormen sorterade och klassificerade kan de sorteras och klassificeras enligt någon internationell standard, exempelvis standardrekommendationer godkända av FN:s ekonomiska kommission FN/ECE (= UNECE) eller motsvarande.Då produkterna är sorterade och klassificerade enligt en standard måste de uppfylla kvalitets- och märkningskraven i denna standard. UNECE-standarderna översatta till finska för 13 nationellt viktiga produktgrupper finns på Ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 29.11.2018