Inspektörernas kontaktuppgifter

Inspektörer för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker

Helsingfors 
överinspektör Niina Matilainen, mobil 0400 706173

Uleåborg  
Vuokko Leinonen, mobil 040 845 2384  
   

Sidan har senast uppdaterats 19.3.2019