Enligt de produktspecifika normerna

Frukt- och grönsaksförpackningar ska alltid vara märkta med ursprungsland samt förpackarens/avsändarens namn och adress. Med adress avses en fysisk adress, till exempel postadressen. Enligt de produktspecifika handelsnormerna ska man förutom ursprungsland och uppgifter om förpackare också alltid ange vilken kvalitetsklass ifrågavarande produkter tillhör. För äpplen, apelsiner, mandariner och deras hybrider, päron och bordsdruvor ska det också anges sortens namn och för satsumas ska det anges ”satsuma”, för klementiner anges ”klementiner” och för persikor och nektariner ska fruktköttets färg anges. Frånsett jordgubbar och bordsdruvor ska för de övriga produkterna som ska följa de produktspecifika normerna anges storleksklass, om produkterna är sorterade enligt storlek.

Krav   Exemple
Kvalitet Klassen kan vara Extra, klass I eller II (med undantag av sallat som inte har klassen Extra).

Produktens kvalitet ska motsvara den kvalitetsklass som anges.

Extra
klass I
klass II
Ursprungsland Som ursprungsland ska anges landets hela namn, inte en förkortning.  Finland, Spanien
Sort (S) eller   Typ (T) Äpplen (S) Lobo, Gala
Citrusfrukter (S) eller (T)

till exempel:
Apelsiner (S)

Små citrusfrukter (T)

Navel, Valencia
Satsuma, Klementin
Persikor/nektariner (T) vitt/gult fruktkött
Päron (S) Conference, Williams
Paprikor (märkningskrav endast för ”eldiga” paprikor) Eldig
Bordsdruvor (S) Thompson, Crimson
Tomater (T) (märkningskrav endast för körsbärs- och cocktailtomater) Körsbärs-/cocktail
Kiwifrukter, sallat och jordgubbar; sort eller typ behöver inte anges.  
Sidan har senast uppdaterats 30.11.2018