Enligt den allmänna handelsnormen

Förpackningar med färska frukter och grönsaker ska alltid vara märkta med ursprungsland samt förpackarens/avsändarens namn och adress. Med adress avses en fysisk adress, till exempel postadressen. I förpackningspåskrifterna ska också EU:s allmänna krav på förpackningspåskrifter som gäller för alla livsmedel följas. Den allmänna handelsnormen förutsätter att ursprungsland anges också i följedokument och på fakturor.

Produkter som lyder under den allmänna normen kan också sorteras och klassificeras enligt någon internationell standard, varvid förpackningarna ska förses med de märkningar som krävs enligt den använda standarden, i allmänhet alltid förpackare, ursprungsland och klass. Om man vill ange klass för produkter som följer den allmänna handelsnormen kan till exempel standarden UNECE användas.

FN/ECE-standarder på svenska:

Sidan har senast uppdaterats 2.7.2021