Naturbärens märkningar om ursprungsland

Vid försäljning av naturbär såsom blåbär, lingon och tranbär måste ursprungslandet alltid anges. Bärens förpackningar ska sedan 1.10.2013 alltid vara märkta med förpackarens namn eller avsändarens namn.

Vid lösviktsförsäljning av naturbär ska försäljaren på en skylt ange bärens ursprungsland i formen ”Finland" eller "finländsk”.På skylten behöver naturbärens kvalitetsklass inte anges.

Naturbär som säljs ska enligt de allmänna krav som gäller för frukter och grönsaker vara i gott skick (oskadade), av rimligt god kvalitet och försäljningsdugliga (handelsdugliga):

  • hela
  • friska (till exempel inte ruttna, svårt stötta eller illa skadade)
  • rena
  • så gott som fria från skadegörare
  • bärköttet så gott som fritt från skador av skadegörare
  • fria från ovanlig ytfuktighet
  • fria från främmande lukt eller smak
  • tillräckligt utvecklade/mogna men inte för långt utvecklade/övermogna

Det får alltså inte finnas blad eller annat skräp bland bären.

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2018