Tillsyn och kontroller

Genom stickprov i alla handelsskeden övervakas att färska frukter och grönsaker motsvarar kraven. Övervakningen sker genom marknadskontroll, och i allmänhet uppbärs ingen avgift för den.

Ifall en kontroll dock görs på kundens begäran eller på grund av tidigare förseelse eller försummelse, är kontrollen avgiftsbelagd. Dessa avgiftsbelagda kontroller är:

Partispecifika kontroller

Kontroll före export. Exportören ber om en kontroll före export och får ett intyg över att partiet motsvarar kraven. Intyg om överensstämmelse är ett obligatoriskt dokument vid export av produkter som hör till kvalitetsklassificeringen till tredje land.

Annan kontroll på begäran. Varans innehavare kan begära en avgiftsbelagd kontroll. Det här kan vara nödvändigt till exempel i samband med intervention.

Förnyad kontroll. Kontrollen sker per parti, och avsikten med kontrollen är att försäkra sig om att ett visst parti, som redan har kontrollerats i marknadskontrollen, motsvarar kraven.

Aktörspecifika kontroller

Uppföljningskontroll. Kontrollen görs då det i samband med marknadskontrollen hos den övervakade aktören har observerats flera partier som inte motsvarar kraven samt försummelser eller förseelser.

Tillstånd

En importör av bananer som ska mognas kan ansöka om godkännande för sina egna kontrollåtgärder, varvid han befrias från den obligatoriska kontrollen av överensstämmelse i samband med införseln.

Sidan har senast uppdaterats 22.8.2019