Tillsynen över kosttillskott

För tillsynen över kosttillskott så som över andra livsmedel också svarar de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna. Tullen utövar tillsyn över produkter som skall införas i landet. I egenskap av den myndighet som leder tillsynen deltar också Livsmedelsverket i tillsynen genom att vid behov låta göra egna undersökningar. Verket fattar också beslut om säljförbud som omfattar hela landet.

Tillsynsmyndigheterna blandar sig i försäljningen av en enskild produkt i sådana fall, då man har skäl att misstänka att produkten är skadlig med tanke på hälsan eller om informationen som lämnats om produkten är bristfällig eller felaktig eller på något annat sätt strider mot föreskrifter och bestämmelser.

 

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2019