Före detta livsmedel för särskilda näringsändamål

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll (FSG-förordningen) började tillämpas 20.7.2016.

Med FSG-förordningen upphävdes direktivet om livsmedel för särskilda näringsändamål (2009/39/EG) och i och med det gick begreppet "livsmedel för särskilda näringsändamål" till historien.

En del av livsmedlen som tidigare betraktades som livsmedel för särskilda näringsändamål regleras sedan 20.7.2016 av annan lagstiftning. Sådana livsmedelskategorier är till exempel:

  • sportpreparat
  • glutenfria livsmedel och livsmedel med mycket låg glutenhalt
  • laktosfria livsmedel och livsmedel med låg laktoshalt
  • måltidsersättningar avsedda för viktkontroll
  • mjölkdrycker avsedda för små barn

De ska från och med 20.7.2016 uppfylla kraven i förordningen om livsmedelsinformation (EU nr 1169/2011), förordningen om påståenden (EG nr 1924/2006) och beroende på vilket livsmedel det rör sig om förordningen om berikning (EG nr 1925/2006) eller förordningen om kosttillskott. I praktiken kan det kräva ändringar i märkningarna på förpackningen och i sammansättningen. Lagren med produkter som släppts ut på marknaden eller försetts med märkningar före 20.7.2016 får säljas slut.

Sidan har senast uppdaterats 18.12.2018