Glutenfria livsmedel och livsmedel med mycket låg glutenhalt

Glutenfria livsmedel och livsmedel med mycket låg glutenhalt är livsmedel som tack vare sin sammansättning lämpar sig för personer med glutenintolerans dvs. celiakipatienter. Celiaki är en livslång sjukdom som orsakas av proteinet gluten som förekommer i vete, råg och korn och som orsakar skador på tarmluddet i tunntarmen och därmed en störning i upptagningen av näringsämnen. Den enda behandlingen mot celiaki är en livslång, ovillkorlig celiakidiet som innebär att alla sädesslag som innehåller gluten elimineras från kosten.

Sammansättningen hos och märkningarna på livsmedel som lämpar sig för personer med glutenintolerans regleras av kommissionens genomförandeförordning (EG) nr 828/2014. Livsmedel kan förses med benämningarna glutenfri och mycket låg glutenhalt endast under de förutsättningar som nämnts i förordningen.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2019