Gluten och celiaki

Gluten är ett protein eller äggviteämne som förekommer i vete, råg och korn eller sorter som korsats med dem.

Hos människor med celiaki orsakar glutenet en inflammation i slemhinnan och skador på tarmluddet i tunntarmen. Det leder till en störning i upptagningen av näringsämnen i kroppen.

Symptomen på celiaki kan vara varierande och mycket individuella. Typiska symptom är olika mag- och tarmbesvär, såsom diarré, magknip, uppsvälld mage och gasbesvär. Utvärtes kan celiakin också vara så gott som eller helt symptomfri eller yppa sig med andra än de typiska symptomen. Vid hudceliaki (dermatitis herpetiformis) visar sig symptomen typiskt på huden i form av kliande, småblåsigt eksem.

Man kan insjukna i celiaki i vilken ålder som helst, men sjukdomen visar sig vanligen i vuxen ålder. Den enda behandlingen mot celiaki är en livslång, ovillkorlig celiakidiet. Kosten rensas på alla sädesslag som innehåller gluten: vete, korn och råg. De flesta celiakipatienter kan använda havre, om den i inget stadium av produktionsprocessen kontaminerats med glutenhaltig spannmål.

Celiakin kan aldrig botas, även om symptomen försvinner med en noggrann kostbehandling. Därför är det viktigt att iaktta en ovillkorlig diet hela livet ut. Så kan man också förebygga följdsjukdomar såsom osteoporos, som obehandlad celiaki kan orsaka.

Celiaki är inte det samma som spannmålsallergi. Vid spannmålsallergi bildar kroppen antikroppar mot proteiner dvs. äggviteämnen som förekommer i ett eller flera sädesslag. Behandlingen är att undvika sädesslag som orsakar allergisymptom. Spannmålsallergin lättar vanligen med åldern.

Sidan har senast uppdaterats 19.12.2019