Lagstiftningen om glutenfria livsmedel och livsmedel med mycket låg glutenhalt

Sammansättningen hos och märkningarna på livsmedel som lämpar sig för personer med glutenintolerans regleras av kommissionens genomförandeförordning (EG) nr 828/2014. Förordningen bygger på en internationell Codex Alimentarius standard (Codex Stan 118-1979). Förordningen är till alla delar förpliktande och den tillämpas i samtliga medlemsstater i Europeiska unionen.

Enligt förordningen får det på marknaden finnas livsmedel som benämnts på följande sätt:

  • ”Glutenfri”
    • Om glutenhalten inte överstiger 20 mg/kg i livsmedel som säljs till slutkonsumenten
  • ”Mycket låg glutenhalt”
    • Om glutenhalten inte överstiger 100 mg/kg i livsmedel som är färdiga att säljas till slutkonsumenten
Sidan har senast uppdaterats 28.8.2019