Modersmjölksersättningar och tillskottskottsnäringar

Modersmjölken är den bästa födan för barnet och den innehåller alla näringsämnen som barnet behöver D-vitaminet undantaget. Modersmjölken räcker som enda föda under de sex första levnadsmånaderna för de flesta barn som fötts vid normal vikt. Enkom amning eller helamning rekommenderas fram till 6, minst 4 månaders ålder.*

Om bröstmjölken inte räcker till barnet trots att amningen intensifierats, om modern vill avsluta amningen eller om amningen måste avslutas av medicinska orsaker, ges barnet modersmjölksersättning. Modersmjölksersättningarna har tagits fram för barn under 6 månader som inte ammas eller som inte får tillräckligt med modersmjölk. Motsvarande produkt för 6-12 månader gamla barn kallas tillskottsnäring. Ersättningar ges inte längre då barnet fyllt 1 år, eftersom barnet då kan övergå till att använda vanlig fettfri mjölk.*

Modersmjölksersättningarnas sammansättning motsvarar så noggrant som möjligt näringsämnessammansättningen hos bröstmjölk. Vanlig komjölk påfrestar njurarna hos barn under 1 år på grund av sin höga proteinhalt. I modersmjölksersättningen har proteinets och fettets kvalitet anpassats till spädbarnets behov och den innehåller mer laktos, vitaminer och mineralämnen än komjölken. På grund av detta lämpar sig modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar för spädbarn till skillnad från vanlig komjölk och växtbaserade mjölkliknande drycker, såsom soja, havre-, ris- och mandeldryck eller hemmalagade mjölkblandningar. Vid tillredning och hantering av ersättningarna ska anvisningarna på förpackningen till produkten följas.*

Med modersmjölksersättning avses ett livsmedel, som

  • är avsett som näring för spädbarn under de första månaderna, om barnet inte ammas
  • ensamt tillgodoser näringsbehovet (med undantag för vitamin D) tills barnet börjar få lämplig fast tilläggskost

Med tillskottsnäring avses ett livsmedel, som

  • är avsett som näring för spädbarn över sex månader, om barnet inte ammas
  • utgör den huvudsakliga flytande beståndsdelen i en allt mera varierad kost för spädbarnet, då barnet börjar få lämplig fast tilläggskost
  • inte är avsett att ges till spädbarn under sex månader i stället för bröstmjölken 

Sammansättningen hos, ingredienserna i, märkningarna på förpackningen till, marknadsföringen av och saluhållandet och annan överlåtelse av modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar regleras av handels- och industriministeriets (HIM) förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring 1216/2007.

På Livsmedelsverkets webbplats berättas om lagstiftningen som reglerar modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar, om kraven på sammansättningen och märkningarna på förpackningen och om allmänna säkerhetssynvinkar. På webbplatsen till Institutet för hälsa och välfärd finns information om frågor som hänför sig till amning och kosten till barn. På Statens näringsdelegations webbplats finns information om näringsrekommendationerna.

  *Tillsammans kring matbordet – kostrekommendationer till barnfamiljer

Sidan har senast uppdaterats 14.2.2019