Livsmedelsverket kommer att förlänga lättnader i fråga om förpackningspåskrifter på livsmedel till slutet av 2022

14. september 2022

Den exceptionella situation som kriget i Ukraina orsakade fortsätter och tillgången på råvarorna i ett livsmedel fortsätter att variera. På grund av problem med tillgången kan aktörerna i livsmedelsbranschen vara tvungna att göra plötsliga ändringar i råvarorna, vilket innebär att livsmedlets sammansättning inte nödvändigtvis helt motsvarar de uppgifter som anges i de finsk- och svenskspråkiga förpackningspåskrifterna.

Livsmedelsverket förlänger giltighetstiden för beslutet om lättnader i fråga om förpackningspåskrifter på livsmedel som meddelades den 22 mars 2022 till och med den 31 december 2022. Under hösten 2022 uppmanas aktörer inom livsmedelsbranschen att korrigera märkningar på livsmedelsförpackningar för att följa livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelsverkets beslut om att giltighetstiden för beslut 1752/04.02.20.10/2022  som utfärdades 22.3.2022 fortsätter (pdf) 

Livsmedelsverkets meddelande 24.3.2022: Livsmedelsverket beviljar lättnader i fråga om förpackningspåskrifter på livsmedel under kriget i Ukraina