Stöd och utveckling - företag

Företagen på landsbygden kan ansöka om företagsfinansiering för landsbygden för att utveckla sitt företag och göra investeringar. Finansieringen söks hos regionens NTM-central eller hos Leadergruppen. Livsmedelsverket betalar stödet till företagaren.

Transportbidragen som Livsmedelsverket beviljar minskar olägenheter som orsakas av de långa avstånden i Finland. Köpare av kött, mejerier och seminörer kan ansöka om transportbidrag.

Jordbruksföretagare kan bilda producentorganisationer och tillsammans med andra aktörer också branschorganisationer. Producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker kan ansöka om EU-stöd hos Livsmedelsverket för att utveckla sin verksamhet.

Nyheter om stöd

Sidan har senast uppdaterats 8.9.2022