Temporärt understöd för ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin

Det temporära understödet hjälper företag vars ekonomiska situation har försämrats på grund av marknads- och produktionsstörningar som orsakas av coronapandemin. Syftet med stödet är att göra det lättare för företagen att anpassa sig till de exceptionella förhållanden som covid-19-virussjukdomen orsakar och bedriva fortsatt lönsam verksamhet samt att trygga arbetstillfällen vid övergången till normala förhållanden.

Temporärt understöd till företag på landsbygden

Stödet är avsett för företagsverksamhet som är kopplad till gårdar samt för företag som förädlar och saluför jordbruksprodukter och sysselsätter färre än 10 personer.

Ansökningstiden gick ut den 15 november 2021. Mer information om stödet till företag på landsbygden

Temporärt understöd till primärproduktionen

Stödet är avsett till företag som är verksamma inom sektorn för primärproduktion och som drabbats direkt av coronakrisen. Sådana är till exempel de specialiserade lantgårdar, renhushållningslägenheter och trädgårdslägenheter som säljer sina produkter direkt till restauranger eller andra uppköpare och vars produktåtgång har stannat av eller minskat betydligt på grund av coronakrisen.

Ansökningstiden gick ut den 15 november 2021. Mer information om stödet till primärproduktionen

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2021