Lämna senast 31.3.2022 in uppgifter om coronastödets effekter

Om du fick i fjol temporärt understöd till företag på landsbygden eller till primärproduktionen för ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruspandemin,  lämna senast 31.3.2022 in uppgifter i e-tjänsten Hyrrä om hur stödet har påverkat din företagsverksamhet. Det räcker att du svarar på tre frågor i Hyrrä. Genom frågorna kartlägger vi hur din företagsverksamhet har klarat sig, hur den fortsätter och hur den eventuellt har förändrats.

Lämna in uppgifterna så här

 1. Logga in i Hyrrä på adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi. På framsidan väljer du ”Uträtta ärenden för en organisations eller jordbrukets räkning”. Logga in i Hyrrä med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller chipförsett personkort (HST-kort). Om du har en i handelsregistret eller FODS inskriven rätt att sköta ditt företags ärenden och att teckna företagets namn kan du använda Hyrrä i företagets namn direkt, utan särskilda fullmakter. Om du vill befullmäktiga en person som inte har rätt att teckna ditt företags namn att göra ansökan ska du göra upp en fullmakt i tjänsten Suomi.fi. Så här gör du en Suomi.fi-fullmakt
 2. Välj ”Projekt” uppe till vänster.
 3. På sidan som öppnas ser du din stödansökan. Klicka på "Öppna".
 4. I vänstra kanten väljer du "Uppföljningsuppgifter".
 5. Svara på frågan om hur ditt företag har klarat av de ekonomiska svårigheterna till följd av coronapandemin. Välj det alternativ i rullgardinsmenyn som passar bäst in på företagets situation. Skriv i textfältet en kort beskrivning av hur stödet har använts. Använde du stödet till de kostnader som du hade nämnt i projektplanen?
 6. Svara på frågan om fortsättningen för din företagsverksamhet år 2022. Välj det alternativ i rullgardinsmenyn som passar bäst. Om du vill kan du skriva in ytterligare information i textfältet.
 7. Sista frågan handlar om huruvida din företagsverksamhet fortsätter i oförändrad form, avslutas eller har förändrats. Välj det alternativ i rullgardinsmenyn som passar bäst. Om din företagsverksamhet har förändrats väsentligt, beskriv då förändringarna i textfältet. 
 8. Om du önskar kan du ge tilläggsutredning eller komplettera ditt svar i en bilaga i punkten Annan bilaga (kunden).
 9. Klicka på ”Spara” när du har svarat på frågorna. Efter det ser du datumet för sparande av uppgifterna. Uppgifterna har lämnats in och du kan logga ut ur Hyrrä.

Lyckas inte inloggningen i Hyrrä?

Om du inte lyckas logga in i Hyrrä kan orsaken vara någon av följande situationer:

 • Kontrollera att du på framsidan väljer ”Uträtta ärenden för en organisations eller jordbrukets räkning”. Logga sedan in i Hyrrä med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller chipförsett personkort (HST-kort).
 • Om du i fjol skötte företagsärenden elektroniskt med en Katso-kod behöver du en Suomi.fi-fullmakt för att kunna uträtta företagets ärenden i Hyrrä. Katso-koderna fungerar inte längre i Hyrrä. Bara den som har rätt att teckna företagets namn kan sköta ärenden elektroniskt i företagets namn utan att ha en fullmakt. Så här gör du en Suomi.fi-fullmakt
 • Om du har rätt att teckna ditt företags namn men inloggningen inte lyckas kan det vara fråga om att företagets uppgifter inte är uppdaterade i handelsregistret (www.prh.fi) eller i FODS (tietopalvelu.ytj.fi). Kontakta i så fall dem som förvaltar registren och korrigera först registeruppgifterna.
Sidan har senast uppdaterats 10.2.2022