Transportbidrag för mjölk

Livsmedelsverket kan bevilja transportstöd till mejerierna för helmjölk som samlats upp i området för nordligt stöd.

Mejerierna kan ansöka om bidrag för 2018 med blankett 286. Ansökan ska lämnas in till Livsmedelverket senast 27.11.2019.

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2019