Kraven på växthälsa i detaljhandeln av trädgårdsväxter

Många karantän- coh kvalitetsskadegörare sprids genom trädgårdsväxter. På denna sida kan du läsa, vilka växtsunhetskrav som behöver iakttas i plantbutiker.

Registrera dig i Livsmedelsverkets e-tjänst Touko

Alla trädgårdsbutiker som säljer fleråriga trädgårdsväxter ska registreras i Livsmedelsverkets växtskyddsregister och plantmaterialregister. Registreringen görs i elektroniska tjänsten Touko. Om plantbutiken utfärdar egna växtpass för växterna som säljs behöver den också ansöka om rätt att utfärda växtpass i Touko-tjänsten. Nedan kan du läsa när butiken behöver tillstånd att utfärda växtpass.

Ordna med skadegörarövervakning i butiken

När ett parti växter anländer till butiken inspekteras det med avseende på karantänskadegörare och kvalitetsskadegörare. Dessutom säkerställs att den har ett växtpass som stämmer överens med kraven. Skadegörare övervakas också i butiken under försäljningssäsongen, eftersom symtomen kanske inte uppträder förrän senare.

Karantänskadegörare som päronpest eller långhorningar får inte förekomma på växter som säljs. Om du misstänker att det finns en karantänskadegörare på växterna, rapportera dina observationer till Livsmedelsverket (kasvinterveys@ruokavirasto.fi). Vid behov tas ett prov av symptomatiska växter för laboratorieundersökning. Inspektion och provtagning är gratis.

Det får inte heller förekomma kvalitetsskadegörare på växter som saluförs. Exempel på kvalitetsskadegörare är Phytophthora ramorum på rododendron, rödröta på jordgubbe och plumpoxvirus på plommon. Växter med symtom på kvalitetsskadegörare får dock inte säljas. Ett symptomatisk parti av växter bör sorteras eller behandlas för att bli av med skadegöraren på de växter som säljs. Vid behov kan du skicka ett prov för analysering till exempelvis Livsmedelsverkets Laboratorium för växtskadegörare.

Huomioi myymälässä muutkin kasvintuhoojat karanteeni- ja laatutuhoojien lisäksi. Muitakaan kasvintuhoojia ei saa olla myytävissä kasveissa merkittävässä määrin.

Observera även andra skadegörare i butiken förutom karantän och kvalitetsskadegörare. Andra skadedjur får inte heller finnas i betydande mängder på växter som saluförs .

Försäkra dig om att värdväxter för päronpest som är till salu är försedda med ett växtpass

Växtpasset är en märkning i enlighet med växtskyddslagstiftningen. Den utfärdas av växternas odlare, säljare eller förmedlare. Genom att utfärda ett växtpass garanterar företaget mottagaren av växterna att egenkontroll av skadegörare har genomförts och att växterna har varit fria från karantän- och kvalitetsskadegörare. Växtpasset används på alla växter som är avsedda för plantering, vanligtvis inom partihandeln.

Eftersom Finland är en skyddad zon för päronpest, måste värdväxterna för päronpest också vara försedda med ett växtpass för skyddad zon (PZ) när de säljs till detaljhandelskunder. Butikens uppgift är att se till att växtpassen är fästa på värdväxterna som är till salu. Växtpasset kan kombineras med en namnetikett eller vara som en separat märkning. Butiken är dock inte skyldig att själv förse växterna med växtpass, utan växterna kan beställas färdigt försedda med växtpass. De vanligaste arterna utav värdväxter för päronpest som är till salu i Finland är äppelträd, päronträd, oxbär, rönnar, hagtornar, häggmisplar och rosenkvitten.

Tillståndet att utfärda växtpass för med sig skyldigheter

Om det är nödvändigt för butiken att själv utfärda växtpass måste den ansöka om tillstånd att utfärda växtpass i Touko-tjänsten. Detta kan vara nödvändigt om värdväxterna för päronpest inte är förbeställda försedda med växtpass, eller om butiken har en onlinebutik eller annan distansförsäljning. I princip används alltid växtpass vid distansförsäljning. År 2020 är växtpasset obligatoriskt för distansförsäljning inom Finland endast för värdväxter för päronpest. För andra växter kommer användningen av ett växtpass vid distansförsäljning att instrueras senare. Även vid distansförsäljning är det tillåtet att vidarebefordra växter som den tidigare operatören har försett med ett växtpass.

Utfärdandet av växtpass innebär ytterligare skyldigheter samt ett årligt avgiftsbelagt inspektionsbesök. Butiker som utfärdar växtpass inspekterar inte bara skadegörare utan bokför också sina inspektioner. Butiker som utfärdar växtpass bör spara förutom forsedlar för inköp och försäljning bevara växtpass eller växtpassdata för de växtpass som mottagits och utfärdats i tre år. För andra butiker räcker det att behålla forsedlarna i tre år. Alla butiker måste ordna spårbarhet av växterna i butiken, det vill säga en växtleverantör måste ha kännedom om alla växtpartierna. Information behövs om det upptäcks en karantänskadegörare på växterna och det är nödvändigt att spåra dess ursprung.

Namnetiketter behövs fortfarande för fleråriga växter

Alla fleråriga växter och grönsaksplantor som är till salu måste ha namnetiketternamnetiketter i butiken. Namnetiketten anger växtens namn på finska eller svenska, det vetenskapliga namnet, sorten, namnet på säljaren eller odlaren och produktionsländerna.

Kvalitetskraven säkerställer en bra start för tillväxten

Syftet med kraven på plantmaterialets yttre kvalitet är att säkerställa kvaliteten på det plantmaterial som säljs för vidareodling. Plantmaterialet som säljs måste ha förutsättningar för normal tillväxt både vad gäller hälsa och yttre kvalitet. Kvalitetskraven baseras på plantmaterialstadganden och gäller för fleråriga trädgårdsväxter som säljs i butiker.

Kravet på yttre kvalitet är:

  • Enhetliga försäljningspartier
  • Växterna är typiska för växtarten och -sorten
  • Plantor är normalt utvecklade
  • Rotsystemet är friskt
  • Inga betydande frostskador eller mekaniska skador som skulle hindra efterföljande utveckling
  • Normal vätskespänning

Kontaktning

Sidan har senast uppdaterats 14.5.2021