Tillverkning av träemballage - kraven i standarden ISPM 15

För att förhindra spridning av skadegörare på skog och trävaror har FAO utarbetat standarden ISPM 15, som definierar kraven för det träemballage som används i den internationella handeln. Kraven är att emballaget ska vara fritt från bark och värmebehandlat i 56 grader celsius / 30 min (inuti träet) samt märkt i enlighet med standarden (se bilden nedan). Märkningen görs på varje förpackning och trästötta osv. på minst två motsatta sidor.

Ett företag som tillverkar träemballage behöver tillstånd beviljat av Livsmedelsverket för att få använda märkningen enligt standarden ISPM 15 på sitt träemballage. Aktörer som har fått tillstånd att märka sitt emballage införs i Livsmedelsverkets växtskyddsregister.

Observera Brexit när du exporterar: Träemballage som exporteras till Storbritannien måste uppfylla ISPM 15-kraven från 1.1.2021.

ISPM 15 -märkningen


Märkningen innehåller:

  • XX = landskoden på två bokstäver (FI i Finland)
  • YYYY = aktörens registernummer (ges i Livsmedelsverkets registreringsbeslut)
  • ZZ = märkning för behandlingen

Utav de olika märkningarna för behandling betyder HT (heat treatment) och DH (dielectric heating) värmebehandling och MB gasning med metylbromid (förbjudet att användas i Finland). Märkningen ska även vara inramad i enlighet med mallen i standarden.

Sökande av märkningsrätt

Tillstånd att förse emballage med märkningen söks skriftligt hos Livsmedelsverket.  Livsmedelsverket ger ett skrifligt beslut om rätten att använda märkningen och detta beslut skickas till innehavaren av märkningsrätten. Beslutet om märkningsrätten inehåller en mall på märkning i enlighet med ISPM 15 samt innehavarens registernummer. Beslutet är avgiftsbelagt. Innehavaren av märkningsrätten skaffar sig själv en stämpel eller ett annat redskap att göra märkningen med.

Förutsättningarna för att beviljas märkningsrätt

En förutsättning för rätten att förse emballage med märkningen är, att man vid tillverkning av träemballage använder virke som är barkfritt och som har behandlats i enlighet med standarden ISPM 15. Värmebehandlat (HT) virke används till tillverkning av träemballage i Finland. Ungstorkning godkänns som behandling ifall invärtes temperaturen som krävs i standarden (56 grader celsius/30 min) kan nås inom virke under torkningsprocessen.

Inspektioner

Livsmedelsverkets och NTM-centralernas växtinspektörer utför inspektioner hos innehavarna av märkningsrätt i enlighet med standarden ISPM 15. Syftet med inspektionen är att säkra att virket som används vid tillverkning av emballage uppfyller kraven i standarden och att märkningarna är behöriga. Inspektionen är avgiftsbelagd.

Inspektionsfrekvens

  • Behandlare av ISPM 15 -virke (som idkar värmebehandling och ungstorkning): årligt inspektionsbesök.
  • Tillverkare av ISPM 15 -emballage (som idkar märkning och reparation): årlig inspektion, men i huvudsak på distans.

Inspektionsfrekvensen baserar sig på EU:s växtskyddsförordning 2016/2031.

I sågverk utförs ISPM 15 -inspektionen ofta samtidigt med exportfädighetsinspektionen.

Kontaktning

Sidan har senast uppdaterats 2.6.2021