Utsäde och utsädespotatis

Frölaboratoriet säkerställer överensstämmelsen med kraven hos marknadsförda utsäden av jordbruksväxter och utsädespotatis och deras växtskydd. Laboratoriet granskar också kvaliteten på utsädet på beställning. Utsädessektionen sköter de nationella och internationella expertuppgifterna inom verksamhetsområdet.

 

Sidan har senast uppdaterats 28.2.2019