Växtsundshetskrav för utsäde

Växtsundshetslagstiftningen revideras, vilket påverkar utsädeshandeln

Växtsundhetslagstiftningen revideras i hela EU 14.12.2019, vilket för med sig förändringar i verksamheten för de företag som marknadsför och importerar utsäde. Användningen av växtpass utökas till nya arter, t.ex. olje- och spånadsväxter.

 • Allt utsäde som importeras från länder utanför EU ska ha ett sundhetscertifikat som utfärdats i ursprungslandet.
 • Importören eller speditören registrerar alla utsädesparter som importeras med sundhetscertifikat från länder utanför EU i TracesNT-systemet. Importören måste vara registrerad i TracesNT-systemet.
  Utsäde som saluförs får inte innehålla farliga växtsjukdomar eller skadegörare. För utsäde av vissa växtarter krävs växtpass vid försäljning på EU:s inre marknad.

Från och med 14.12.2019 krävs växtpass för utsäde av följande växtarter:

Stråsäd:

 • Oryza sativa  

Köksväxter:

 • Allium cepa
 • Allium porrum
 • Capsicum annuum
 • Phaseolus coccineus
 • Phaseolus vulgaris
 • Pisum sativum
 • Solanum lycopersicum
 • Vicia faba

Foderväxter:

 • Medicago sativa

Olje- spånadsväxter:

 • Brassica napus
 • Brassica rapa L.
 • Glycine max (L.) Merrill
 • Helianthus annuus L.
 • Linum usitatissimum L.
 • Sinapis alba L.

Prydnadsväxter:

 • Allium
 • Capsicum annuum
 • Helianthus annuus

Fruktväxter:

 • Prunus avium
 • Prunus armeniaca
 • Prunus cerasus
 • Prunus domestica
 • Prunus dulcis
 • Prunus persica
 • Prunus salicina

Skogväxt:

 • Pinus
 • Pseudotsuga

Andra växter:

 • Solanum tuberosum

UTFÄRDANDE AV VÄXTPASS

För allt utsäde som importeras från länder utanför EU utfärdas växtpasset av aktören. Om utsädet dock har producerats före 14.12.2019 kan det säljas på EU:s inre marknad till och med 14.12.2020 utan växtpass.

Utsädespartier som kommer från andra EU-länder har i allmänhet redan växtpass, och då behöver inget nytt växtpass utfärdas.

För utsäde av stråsäd samt köks-, foder-, olje- och spånadsväxter som producerats i Finland utfärdas växtpasset av myndigheten på basen av en officiell granskning. Växtpasset utgör en del av garantibeviset som aktören fäster på förpackningarna. Växtpass utfärdas i regel i samband med certifieringsbeslutet. För utsäde av frukt- och prydnadsväxter utfärdas växtpasset av aktören.

Om utsädet har producerats före 14.12.2019 kan det säljas på EU:s inre marknad till och med 14.12.2020 utan växtpass.

För att kunna utfärda växtpass ska aktören registrera sig i växtskyddsregistret och ansöka om användningsrätt till växtpass: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/vaxtproduktion/vaxthalsa/overvakning/registrering/

Aktörerna ska uppfylla vissa krav gällande spårbarheten av utsädet. Läs mer om spårbarhet och återkallelse: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/vaxtproduktion/vaxthalsa/lagstiftning/fornyad-lagstiftning/tukut-ja-valittajat/

 

Sidan har senast uppdaterats 21.1.2020