Växtsundshetskrav för utsäde

Utsäde som saluförs får inte innehålla farliga växtsjukdomar eller skadegörare. För utsäde av vissa växtarter krävs växtpass vid försäljning på EU:s inre marknad.

Växtpass krävs för utsäde av följande växtarter:

  • Vissa lökar (Allium ascalonicum, Allium cepa, Alium porrum och Allium schoenoprasum)
  • Spanskpeppar (Capsicum)
  • Blålusern (Medigaco sativa)
  • Solros (Helianthus annuus)
  • Tomat (Solanum lycopersicon)
  • Bönor (Phaseolus)
  • Betor (Beta vulgaris)
  • Majs (Zea mays)
  • Bomull (Gossypium)
  • Ris (Oryza)

Växtsundhetslagstiftningen revideras, vilket påverkar utsädeshandeln

Växtsundhetslagstiftningen revideras i hela EU 14.12.2019. Revideringen för med sig förändringar i verksamheten för de företag som marknadsför och importerar utsäde. Användningen av växtpass utökas till nya arter, t.ex. olje- och spånadsväxter.

Utsäde som importeras från länder utanför EU ska ha ett sundhetscertifikat som utfärdats i ursprungslandet.
Importören eller speditören registrerar alla utsädesparter som importeras med sundhetscertifikat från länder utanför EU i TracesNT-systemet. En importör måste vara registrerad i TracesNT-systemet.