Överlåtelse av immunologiska djurläkemedel

Bestämmelser för överlåtelse av immunologiska djurläkemedel ingår i veterinärvårdslagstiftningens förordning B 17: Användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur. Denna förordning och dess bilagor innehåller bestämmelser för användning av läkemedel på djur samt för veterinärers överlåtelse och ordination av läkemedel