Hantering av vaccin

Förvaring av vaccin

Vaccinets förvaringstemperatur och sista användningsdag eller -månad anges på vaccinförpackningen. I regel förvaras vaccin och serum mörkt och svalt (+2ºC – +8ºC). Undantag utgörs av vissa fjäderfävaccin som innehåller levande virus och som ska förvaras antingen i flytande kväve eller djupfryst. Vid placering av vaccin i kylskåp ska man inte ställa dem för nära kylaren så att de riskerar frysa eller i kylskåpsdörren där vaccinet kan bli för varmt om dörren öppnas ofta.

Flytande, inaktiverade vaccin som innehåller adjuvant och som ska förvaras svalt förstörs om de fryser. Efter frysningen kan de inte längre skakas till homogen konsistens, utan vaccinet blir kristalliserat och fastnar på glaset. Vaccin som har djupfrysts eller misstänks ha fryst får inte användas.

Kyltorkat vaccin bör användas genast efter att det har lösts upp. Enbart tillverkarens lösningsmedel får användas för upplösningen. Kyltorkade vaccin innehåller i regel levande, försvagade virus vars titer börjar sjunka genast efter upplösningen.

Vaccinflaskor med flera doser är avsedda att användas på en gång. De kontamineras lätt efter att de har öppnats. Vaccinflaskor med flera doser som innehåller kyltorkade levande vaccinmikrober bör användas genast efter upplösningen. Flerdosflaskor som innehåller inaktiverade vaccinmikrober ska förvaras svalt i +2ºC – +8ºC efter att de öppnats och användas under en arbetsdag eller inom åtta timmar efter öppningen.

Vaccinets sista användningsdag gäller bara om vaccinet har förvarats och hanterats på rätt sätt. Efter sista användningsdag garanterar ingen vaccinets effekt.

Förstöring av vaccin

Läkemedel och läkemedelsavfall bör förstöras som farligt avfall. Mer information om förstöring får man från kommunens avfallshantering.

Sidan har senast uppdaterats 5.11.2018