Överlåtelse av immunologiska djurläkemedel

Bestämmelser för överlåtelse av immunologiska djurläkemedel ingår i veterinärvårdslagstiftningens förordning B 17: Användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur. Denna förordning och dess bilagor innehåller bestämmelser för användning av läkemedel på djur samt för veterinärers överlåtelse och ordination av läkemedel

Sidan har senast uppdaterats 5.11.2018